határtalanul

nfu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti tehetség program

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA, KOLLÉGIUM (5553 KONDOROS, ISKOLA UTCA 2/6., HRSZ: 2068) KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

klebelsberg logo

nemzet fejlesztesi miniszterium logo

Csengetési rend

1.   7:45-8:30
2.   8:45-9:30
3.   9:45-10:30
4. 10:45-11:30
5. 11:45-12:30
6. 12:45-13:30

A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Megvalósításban érintett intézmény: Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium
Projekt címe: A kondorosi iskola fejlesztéséért
Összeg: 102 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.4-12/2- 0588
A projekt befejezési dátuma: 2015. június 15.

A projekt az Európai Szociális Alapból valósul meg. (ESZA)

 

tamop logo k

 

A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezeti tudatos tanórán kívüli tevékenységek bemutatása.

Alkalomszerű szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek.

 

Az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény beépülése, szabadtéren való mozgás élményének megismerése tanórán kívüli tevékenység során. A téli sportok szépsége többek között abban rejlik, hogy bármely életkorban végezhetők kisgyermekkortól idős korig. A korcsolya a fitnesz minden elemét magában foglalja. Egy egész életen át lehet űzni, akár egyénileg, akár csoportosan. A korcsolyázás egy könnyen tanulható sport, ezért az általános iskolás gyermekek is viszonylag könnyen elsajátíthatják.

 

Célunk, hogy iskolák tanulói is megismerkedjenek a sportnak a szépségeivel, olyan mozgásformával gazdagodjon tudásuk, melyre saját településünkön nincs lehetőség.

DSC00782Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében: hagyománnyá tehető iskolai esemény megrendezése

„Zenés mozgásmaraton"

A program célja:
A program célja az iskolába járó gyermekek nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztése a zene és a mozgás összekapcsolásával. Feladat, hogy mindezt az új ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával történjen. A program lehetőséget adjon, hogy a társadalmilag leszakadó gyermekek is részt vehessenek, kiszűrjük a tehetséges gyermekeket és lehetőséget adjunk további tehetséggondozásukhoz.

Bővebben: Zenés mozgásmaraton

DSCN9460Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében: hagyománnyá tehető iskolai esemény megrendezése

2. Diáknap és gyermeknap a kondorosi iskolában:

2015. május 29-én nagy élményben volt része az általános iskola diákjainak. Ezen a napon került megrendezésre a gyermeknap és a diáknap, ahová a tanulók mellett szeretettel láttuk szüleiket, családtagjaikat.

Bővebben: Diáknap és gyermeknap 

DSCN1327Sportkirándulás Gyopárosfürdőn

Időpont:

  • 2014. október 20-21-22.
  • 2014. november 3-4-5.

Helyszín: Gyopárosfürdő

Résztvevők: 1-8. évfolyam tanulói

Felelős: Majorosné Kasik Gabriella

A program célja, feladata:

 

Iskolánk mindig nagy hangsúlyt fektetett a diákok egészséges életmódra nevelésére,az egészség-tudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztésére a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának javítására, egészségvédelemnek és egészségfejlesztésnek. A program célja az volt, hogy iskolánk valamennyi tanulója megismerkedhessen a rekreáció ezen változatával. A gyerekek nagy része ismeri az aktív pihenés uszodai formáját, viszont, mivel kis településen élnek, ahol nincs uszoda, anyagi körülményeik sem olyanok, több tanulónak újdonság volt a fürdőzés. Célunk volt, hogy kialakítsunk egy természetes igényt a tanulókban, családjukkal is vegyenek részt hasonló hétvégi programokon, legyen természetes, hogy a mindennapi monotonitásból van kilépési lehetőség. Célunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek ennek a sportnak a szépségeivel, olyan mozgásformával gazdagodjon tudásuk, melyre saját településükön nincs lehetőségük. Az új mozgás elsajátítása mellett a meglévő tudás hasznosítása, gyakorlása, csiszolása is cél.

Sok gyermek számára még mindig idegen környezet a víz, a vízben való mozgás, sportolás. A vízhez szoktatásnak nem csak az egészséges életmódra nevelésben van fontos szerepe, hanem a felelősségteljes magatartás kialakításában is. Nagyon sok baleset elkerülhető lenne, ha már kora gyermekkorban, kisiskolás korban vízbonságot, víz biztos úszástudást szereznének a gyerekek.

Bővebben: Sportkirándulás Gyopárosfürdőn

 A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0588 program keretén belül az 5. b osztály lehetőséget kapott háromnapos erdei iskolai kirándulásra. Több hetes szervezés után május 21-én indultunk a nagy útra. Cél Biharugra volt, ahol a Madárvártán foglaltunk szállást. A Madárvárta és a biharugrai halas tavak is a Körös-Maros Nemzeti Park része.

Bővebben: Erdei iskola