határtalanul

nfu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti tehetség program

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA, KOLLÉGIUM (5553 KONDOROS, ISKOLA UTCA 2/6., HRSZ: 2068) KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

klebelsberg logo

nemzet fejlesztesi miniszterium logo

Csengetési rend

1.   7:45-8:30
2.   8:45-9:30
3.   9:45-10:30
4. 10:45-11:30
5. 11:45-12:30
6. 12:45-13:30

IMG 2297Intézményi innováció

A média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk támogatása, különös tekintettel az internetes gyermekvédelem szempontjaira

A program célja, feladata:
A program célja, hogy különböző, változatos programokkal bővítsük a diákok meglévő ismeretit, tudását a médiáról, azon belül pedig az Internet rejtette veszélyekről, ezek megelőzését szolgáló biztonsági lehetőségekről. A gyerekeknek lehetőségük van az előadások során megismerni új irányvonalakat, elsajátítani új és hasznos ismereteket. Cél, hogy a tanulók rálátást kapjanak az Internet veszélyeire, illetve tájékoztatást kapjanak arról, milyen más lehetőségek adottak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Eredmények:
A változatos, sokszínű előadásokkal a tanulók sok új ismeretre tettek szert a média világáról.


Mind az alsós, mind a felsős tanulók nagy érdeklődést mutattak a téma iránt. A névtelen kérdőívek kitöltése során kiderült, a gyerekek aktív használói a médiumoknak. Elsősorban a televízió és az Internet tölti ki a szabadidejük nagy részét. Szívesen, bár sokkal kevesebben hallgatnak rádiót, olvassák a nyomtatott sajtót. A Hírlapnál tett látogatás is arra volt többek között hivatott, hogy a gyerekek rálátást kapjanak arra, az újságnak is meghatározóan fontos szerepe van. Számukra, mint „digitális bennszülötteknek" nehéz elképzelni, hogy a mindennapjaikat számítógép, Internet nélkül éljék. Használják tanulásra, játékokra, zenehallgatásra, tájékozódásra a világhálón és mindenekelőtt Facebook alkalmazásra. Az előadások során igyekeztünk kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a biztonság, az elővigyázatosság az internetezés során. Illetve, hogy a gyerekek képesek legyenek szűrni a médiumok által közvetített információk között is. Hogy képesek legyenek a médiumok tudatos, igényes és elővigyázatos felhasználói lenni. A programsorozat is bebizonyította, hogy a tanulók igénylik a tanórákon kívül előadásokat, olyan témák boncolgatását, amik érdeklik őket, életük szerves részét képezik. Bízunk abban, hogy említett előadások, figyelemfelhívások értékes információkkal voltak a tanulók számára.

IMG 0541
galéria

Kelt: Kondoros, 2015.