határtalanul

nfu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti tehetség program

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA, KOLLÉGIUM (5553 KONDOROS, ISKOLA UTCA 2/6., HRSZ: 2068) KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

klebelsberg logo

nemzet fejlesztesi miniszterium logo

Csengetési rend

1.   7:45-8:30
2.   8:45-9:30
3.   9:45-10:30
4. 10:45-11:30
5. 11:45-12:30
6. 12:45-13:30

IMG 2297Intézményi innováció

A média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk támogatása, különös tekintettel az internetes gyermekvédelem szempontjaira

A program célja, feladata:
A program célja, hogy különböző, változatos programokkal bővítsük a diákok meglévő ismeretit, tudását a médiáról, azon belül pedig az Internet rejtette veszélyekről, ezek megelőzését szolgáló biztonsági lehetőségekről. A gyerekeknek lehetőségük van az előadások során megismerni új irányvonalakat, elsajátítani új és hasznos ismereteket. Cél, hogy a tanulók rálátást kapjanak az Internet veszélyeire, illetve tájékoztatást kapjanak arról, milyen más lehetőségek adottak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Bővebben: Média értés