határtalanul

nfu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti tehetség program

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA, KOLLÉGIUM (5553 KONDOROS, ISKOLA UTCA 2/6., HRSZ: 2068) KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

klebelsberg logo

nemzet fejlesztesi miniszterium logo

Csengetési rend

1.   7:45-8:30
2.   8:45-9:30
3.   9:45-10:30
4. 10:45-11:30
5. 11:45-12:30
6. 12:45-13:30

A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Megvalósításban érintett intézmény: Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium
Projekt címe: A kondorosi iskola fejlesztéséért
Összeg: 102 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.4-12/2- 0588
A projekt befejezési dátuma: 2015. június 15.

A projekt az Európai Szociális Alapból valósul meg. (ESZA)

 

tamop logo k

 

IMG 2331A média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk támogatása, különös tekintettel az internetes gyermekvédelem szempontjaira

 

Említett program célja, - mely 2015. február 2-13. és március 16-27. valamint május 20-án valósult meg és érintette iskolánk 3., 4., valamint felső évfolyamos tanulóit - hogy különböző, változatos programokkal bővítsük a diákok meglévő ismeretit, tudását a médiáról, azon belül pedig az Internet rejtette veszélyekről, ezek megelőzését szolgáló biztonsági lehetőségekről.


A gyerekeknek lehetőségük volt az előadások során megismerni új irányvonalakat, elsajátítani új és hasznos ismereteket. Célunk volt, hogy a tanulók rálátást kapjanak az Internet veszélyeire, illetve tájékoztatást kapjanak arról, milyen más lehetőségek adottak a szabadidő hasznos eltöltésére.

 

Az informatikai ismeretek elsajátítása nagyon fontos, hiszen az élet szerves részét képezik. A mindennapok meghatározó része. Ezért is nagyon fontos, hogy a tanulók tisztában legyenek a média, az Internet biztonságos használatával. A szülőknek szánt előadás azért volt kiemelt fontosságú, mert a hatékony együttműködés érdekében elengedhetetlen, hogy a gyerekek ne csak az iskolai informatikaoktatás, vagy az előadások során értesüljenek a média veszélyeiről

.
A partneri együttműködés pedagógus-szülő-gyermek között kiemelt fontosságú említett területen is. A korosztályos különbségeket figyelembe vevő előadások során fontos volt a kooperatív, aktív együttműködés. A változatos, érdekességekkel teli előadásokkal kívántuk motiválni a tanulókat arra, hogy maguk is óvatos, elővigyázatos használói legyenek a médiumoknak. Mind az alsós, mind a felsős tanulók nagy érdeklődést mutattak a téma iránt.

 

A gyerekek aktív használói a médiumoknak. Elsősorban a televízió és az Internet tölti ki a szabadidejük nagy részét. Szívesen, bár sokkal kevesebben hallgatnak rádiót, olvassák a nyomtatott sajtót.
A Békés Megyei Hírlapnál tett látogatás is arra volt többek között hivatott, hogy a gyerekek rálátást kapjanak arra, az újságnak is meghatározóan fontos szerepe van. Számukra, mint „digitális bennszülötteknek" nehéz elképzelni, hogy a mindennapjaikat számítógép, Internet nélkül éljék. Használják tanulásra, játékokra, zenehallgatásra, tájékozódásra a világhálón és mindenekelőtt Facebook alkalmazásra.

 

Az előadások során igyekeztünk kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a biztonság, az elővigyázatosság az internetezés során. Illetve, hogy a gyerekek képesek legyenek szűrni a médiumok által közvetített információk között is. Hogy képesek legyenek a médiumok tudatos, igényes és elővigyázatos felhasználói lenni.

 

A programsorozat is bebizonyította, hogy a tanulók igénylik a tanórákon kívül előadásokat, olyan témák boncolgatását, amik érdeklik őket, életük szerves részét képezik.

Bízunk abban, hogy említett előadások, figyelemfelhívások értékes információkkal voltak a tanulók, a szülők számára egyaránt.

 

IMG 8806

Galéria