határtalanul

nfu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti tehetség program

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA, KOLLÉGIUM (5553 KONDOROS, ISKOLA UTCA 2/6., HRSZ: 2068) KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

klebelsberg logo

nemzet fejlesztesi miniszterium logo

Csengetési rend

1.   7:45-8:30
2.   8:45-9:30
3.   9:45-10:30
4. 10:45-11:30
5. 11:45-12:30
6. 12:45-13:30

A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Megvalósításban érintett intézmény: Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium
Projekt címe: A kondorosi iskola fejlesztéséért
Összeg: 102 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.4-12/2- 0588
A projekt befejezési dátuma: 2015. június 15.

A projekt az Európai Szociális Alapból valósul meg. (ESZA)

 

tamop logo k

 

Helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység

 

A magyar nyelv hete – Petőfi István nyomában – Petőfi Gála

 

A program megvalósulási ideje 2014. április 7-től 16-ig tartott és a Petőfi Gála május 10-én volt.

A program helyszínei a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola alsó és felső tagozatos épülete, udvara, a városi könyvtár és a Batthyány–Geist kastély és major voltak.

 

A program felelősei Dobos Lászlóné, Magyar Edit és Klucsik Árpád pedagógusok, a magyar és idegen nyelvi munkaközösség tagjai közül kerültek ki.

 

A program célja iskolánk névadója, Petőfi István életútjának megismerése egykori lakóhelyének meglátogatása révén, életrajzi vetélkedő, szavalóversenyek, versíró verseny, tablókészítés által. A tanulók széleskörű információkhoz való juttatása. A múlt értékeinek megbecsülése, a hagyományok ápolása. A kerékpározás során a közlekedési szabályok előírásainak gyakorlása. Az egymás iránti tisztelet érzésének erősítése a versenyek során. 

Bővebben: Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0855

 

„ A kondorosi iskola fejlesztéséért”

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázati kiírás „Szelek szárnyán szárnyalunk” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0855 jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 102 000 000- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

Az országosan beadásra került 1718 pályázatból mindösszesen 103 projektet támogat az Irányító Hatóság. Az örömünk határtalan.

A támogatásból mintegy 20 millió Ft kerül eszközbeszerzésre, 8 millió Ft pedagógus továbbképzésre, a többi pénz a színes gyermekprogramokat támogatja, a projekt megvalósítását, működtetését finanszírozza.

Bővebben: „ A kondorosi iskola fejlesztéséért „

Alkategóriák